Rönneberga backe, Landskrona kommun
Skåne län

Plats
10 km öster om Landskrona
centralort
 

Karta
 
 
Visa Rönneberga backe, Landskrona kommun på en större karta
 

Position
N 55.54.382
E 012.55.731

Detta är en av två kullar som är lika höga. Vilken som faktiskt är högst går inte att utröna så enkelt, eftersom den andra är täckt av en gravhög. Vi väljer den andra men kommer inte intill eftersom det finns ett elstängsel i vägen.
 
Höjd över havet
  100 meter
 
Avstånd att vandra ToR
 150 meter
 
Sista biten
Parkera vid gravhögarna på
andra sidan vägen.
Nöjesgrad
1Bra parkering


Utsikt från Rönneberga backar


Rönneberga backar besöktes i september 2013