Frisbjär, Svedala kommun
Skåne län

Plats
12 km öster om Svedala
tätort
 

Karta
 
 
Visa Frisbjär, Svedala kommun på en större karta
 

Position
N 55.29.595
E 013.23.526
 
Höjd över havet
  108 meter
 
Avstånd att vandra ToR
 500 meter
 
Sista biten
Parkera nedanför kullen.
Nöjesgrad
2

Om Frisbjär

Hunnerödsmosse, även benämnt som Lemmeströkärret, och Frisbjär är ett kuperat område ,
med en vid utsikt över landskapet. Inom naturreservatet finns ett våtmarksområde och en mosaik
av fattigkärr, naturbetesmarker samt ädellövskog.

Hela området har en lång tradition som slåtter- och/eller betesmark och har höga biologiska
värden med många rödlistade sällsynta djur- och växtarter.


Minnessten från stormen 1967


Utsikt från highpoint


Frisbjär besökte si november 2011