Darrhögarna, Burlövs kommun
Västra Götalands län

Plats
Ca 1 km söder om Burlövs centrum

Karta
 
 
Visa Darhögarna, Burlövs kommun på en större karta
 

Position
N 55.37.903
E 013.05.467
 
Höjd över havet
  ? meter
 
Avstånd att vandra ToR
 100 meter
 
Sista biten
Parkera på parkeringen.
Nöjesgrad
4

 Om Darrhögarna

Landskapet i sydöstra delen av Burlöv kommun består av utpräglad slättbygd med fritt liggande gårdar uppförda mellan 1700-talets slut och 1900-talets början. Fornlämningarna visar att trakten tagits i anspråk under förhistorisk tid. Särskilt framträdande är de under bronsåldern anlagda gravhögarna, varav den på höjdryggen vid Kronetorps mölla är en av de största och monumentalaste. Högen, som är den enda kvarvarande av de tre så kallade Darrhögarna, har medvetet placerats högt i landskapet.

De uppfördes som gravar under bronsåldern (1500 fKr - 500 fKr). Den ena av högarna schaktades bort 1803 och i samband med det hittades en hällkista med ett skelett och en gravurna. Den andra högen schaktades bort 1841 för att ge plats åt möllan, som byggdes samma år.

Året därpå byggdes en länga ihop med möllan som bostad åt mjölnaren och hans familj. Ända till 1961 malde möllan säd. 1971 blev den byggnadsminne och fem år senare köptes den av Burlövs kommun.Darrhögarna i Burlöv


Utsikt från Darrhögarna


Darrhögarna besöktes i november 2011