Omberg, Ödeshögs kommun
Östergötlands län

Plats
14 km norr om Ödeshög
 

Karta
 
Visa Omberg, Ödeshögs kommun på en större karta
 

Position
N 58.18.394
E 014.38.897
 
Höjd över havet
  264 meter
 
Avstånd att vandra ToR
1 km
 
Sista biten
Kör ca 12 km norrut från Ödeshög på väg 50 mot Motala. Här finns skyltning upp till Hjässan.
 
Nöjesgrad
4
Om Omberg
Omberg är i allmänhet beväxt med skog, mest barrträd. Det finns dock även lövskog, bl.a. med inslag av bok. Både Ombergs vegetationstyper och dess djurliv är rikt och varierande, liksom dess högst märkvärdiga geologiska förhållanden. Själva berget utgörs till största delen av grovkornig granit; vid sydvästra delen finns dock även något gnejs. Den sida av berget som ligger mot Vättern har inslag av sandsten och skiffer. Dessa båda bergarter tillhör den geologiska formation, som efter Visingsö blivit benämnd Visingsöserien.

Totalt har 178 kulturhistoriska objekt identifierats i en sammanställning. Undersökningar från Dags mosse, vid Ombergs fot, visar på stenåldersmänniskornas tidiga odling i regionen för ca 5000 år sedan. Lämningar kring Alvastra och Hällristningar vid Hästholmen, strax söder om berget, indikerar att området var ett regionalt centrum under bronsåldern. Ombergs tre fornborgar tyder på  att aktiviteternapå och kring berget var omfattande under folkvandringstiden ca 400-500 e.Kr.


 


Sista bitens vandring


Triangelpunkten


Utsikt över Östgötaslätten


Omberg besöktes i september 2009