De högsta punkterna i Jämtlands läns kommuner
 

Rank

Kommun  

Högsta punkt *)  

Position **)

Höjd (möh) 

Besökt
1 Berg Helagsfjället N 62.54.240
E 012.27.180
1796  
2 Åre Templet N 63.01.293
E 012.11.470
1728  
3 Strömsund Sielkentjahke N64.44.757
E 014.30.305
1315  
4 Krokom Makkene N 63.59.434
E 013.28.572
1266  
5 Östersund Trekilen N 63.30.335
E 015.03.971
558  

 
Bräcke        

 
Härjedalen        

 
Ragunda        
  *) Högsta punkter/berg som inte har ett officiellt namn har vi självsvåldigt döpt. Vi tar upp namnet från en näraliggande fastighet eller annan namngiven naturföreteelse. Detta namn är angivet inom citat-tecken.
**) Koordinaterna anges i WGS84