De högsta punkterna i Gotlands läns kommuner
 

Rank

Kommun  

Högsta punkt *)  

Position **)

Höjd (möh) 

Besökt
1 Gotland
 
Lojstahajd   82  
  *) Högsta punkter/berg som inte har ett officiellt namn har vi självsvåldigt döpt. Vi tar upp namnet från en näraliggande fastighet eller annan namngiven naturföreteelse. Detta namn är angivet inom citat-tecken.
**) Koordinaterna anges i WGS84