De högsta punkterna i Uppsala läns kommuner
 

Rank

Kommun  

Högsta punkt  *)

Position **)

Höjd (möh) 

Besökt
1 Heby Tallmossen N 59.58,266 
 E 017.05.291
118
2 Uppsala
 
Hjortmosseberget N 59.58.892
E 017.05.177
111
3 Enköping Ledbergsfallet
 
N 59.51.254
E 017.03.762
102
4 Tierp
 
Brattberg N 60.17.632
E 017.30.407
72
5 Östhammar "Flymyra kulle"
 
N 60.07.223
E 017.52.102
64
6 Håbo Håberget
 
N 59.41.574
E 017.34.922
62
7 Knivsta Tjäderleksberget
 
N 59.46.347
E 017.40.706
59
8 Älvkarleby
 
Vidhällarna N 60.35.110
E 017.21.137
42
 

*) Högsta punkter/berg som inte har ett officiellt namn har vi självsvåldigt döpt. Vi tar upp namnet från en näraliggande fastighet eller annan namngiven naturföreteelse. Detta namn är angivet inom citat-tecken.
**) Koordinaterna anges i WGS84

 
 
Visa Uppsala läns highpoints på en större karta